Szkolenia z Google Analytics, Google Tag Managera i Optymalizacji Konwersji 16-19 października 2017, WARSZAWA

Zarejestruj się już dziś »

Gromadzenie danych o użytkownikach i ich analiza pozwala na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i podejmowanie działań, które rozwiną Twoją organizację, a przede wszystkim – przełożą się na zwiększenie zysku.

Analityka internetowa odpowiada na najważniejsze pytania biznesowe

Analityka internetowa to proces, który obejmuje gromadzenie danych, ich analizę, stawianie rekomendacji i podejmowanie działań. Wnioski i rekomendacje prowadzą do poprawy działania serwisu i pozwalają na podejmowanie skutecznych działań.

Jak wygląda ścieżka użytkownika do zakupu? Z jakich urządzeń korzysta użytkownik zanim zamieni się w klienta? Jak trafnie inwestować środki w kampanie marketingowe? Jak zaangażować użytkownika, aby dokonał konwersji? Jak wybrać najbardziej efektywne kanały marketingowe? Ile pieniędzy przeznaczyć na pozyskanie pojedynczego lead’a? Jak zoptymalizować proces zamówienia? Jak nakłonić klientów do ponownego zakupu?

Na te i inne pytania odpowiada analityka internetowa.

Sprawdź, jakie usługi Conversion pozwolą Ci w pełni wykorzystać potencjał analityki internetowej w Twojej organizacji »

Analizuj dane i zapewnij swojej organizacji realizację celów biznesowych

W dobie Big Data każda organizacja jest w stanie wygenerować tony raportów i posługiwać się setkami metryk. Jednak to nie ilość danych stanowi Twoją przewagę konkurencyjną. Istotne jest, aby odpowiednie dane trafiły do odpowiednich ludzi we właściwym czasie.

Rozwiązaniem problemu nadmiaru danych jest zaprojektowanie dedykowanych kokpitów managerskich. Jest to forma prezentacji najważniejszych metryk dla Twojej organizacji, czyli Kluczowych Wskaźników Wydajności, w taki sposób, aby pozwalały na podjęcie akcji.

Kluczowe Wskaźniki Wydajności to metryki, które odpowiadają postawionym celom biznesowym. Pozwolą one mierzyć w jakim stopniu udało nam się zrealizować założony przez nas cel. Zdefiniowanie kluczowych wskaźników sukcesu, powinno być obowiązkowym punktem wyjścia dla każdego biznesu, który chce pracować w oparciu o dane.

Pierwszy krok: konfiguracja narzędzi analitycznych

Co świadczy o tym, że posiadasz dobre narzędzie analityczne w swojej organizacji? Po pierwsze to, że na podstawie odpowiedniej konfiguracji gromadzi ono poprawne i rzetelne dane. Po drugie to, że w pełni realizuje Twoje potrzeby dotyczące zbierania danych, których potrzebujesz do podejmowania decyzji biznesowych oraz mierzy metryki, które są najważniejsze z punktu widzenia Twojej organizacji.

Dobór i/lub konfiguracja narzędzia analitycznego powinny rozpoczynać się od analizy potrzeb organizacji. Do sprecyzowanych celów i oczekiwań dobieramy narzędzie analityczne – nigdy odwrotnie. Tylko takie podejście gwarantuje maksymalny zysk z inwestycji w narzędzie analityczne. Kluczowe jest zapewnienie 100% poprawności danych i ciągły rozwój infrastruktury analitycznej. Jeżeli Twoja organizacja opiera się na błędnych danych, żadne analizy i procesy optymalizacji nie mają sensu. Tylko rzetelne dane pozwalają na podjęcie wartościowych działań.

W zależności od potrzeb Klienta tworzymy instalację i konfigurację narzędzi od nowa lub audytujemy i rozwijamy zastaną instalację. Posiadamy unikalne na rynku polskim doświadczenie w zaawansowanych konfiguracjach topowych narzędzi analitycznych: Google Analytics, Google Analytics 360, AT Internet, Adobe Analytics, KISSmetrics, Mixpanel, Google Tag Manager czy Tealium. Przeczytaj o instalacji, audycie i konfiguracji narzędzi analitycznych.

Raport: Wykorzystanie narzędzi analityki internetowej w Polsce
Przeanalizowaliśmy 105 największych polskich serwisów pod kątem narzędzi analityki internetowej.

Pobierz raport

Drugi krok: budowa kompetencji w zespole

90% sukcesu w analityce internetowej to ludzie. Tylko odpowiedni know-how zapewni Ci oczekiwane rezultaty.

Poprawnie zebrane dane, dobrze skonfigurowane narzędzia i doskonale zaprojektowane procesy nie zapewnią nam zysku z analityki internetowej, jeżeli nie będziemy mieli zasobów w postaci wiedzy i ludzi w organizacji. To analitycy zmieniają dane w rekomendacje i tylko w ten sposób może przełożyć się ona na zysk.

Istotą analizy jest kopanie w danych, znajdowanie nowych rozwiązań, łączenie faktów i poszukiwanie odpowiedzi na pytania – tego nie są w stanie zrobić nawet najlepsze narzędzia śledzące. Stworzenie dobrych struktur analitycznych w organizacji jest kluczowym element budowania analityki internetowej w każdej organizacji.

 Trzeci krok: stworzenie ciągłych procesów analizy danych

Proces analizy danych ad hoc  Proces analizy danych „na bieżąco” jest kluczowy dla organizacji. W wielu firmach proces ten tożsamy jest z raportowaniem – podczas gdy generowanie raportów powinni być punktem wyjściowym do analiz, a nie ich sednem. Pierwszym etapem jest zebranie danych. Musimy pamiętać, że dane muszą być rzetelne (prawidłowo opisywać rzeczywistość) i użyteczne (wspierać realizacje celów organizacji). Co dalej? Dane, Analiza, Rekomendacje, Działanie. A później? Dane, Analiza, Rekomendacje, Działanie. I znowu? Tak. Tylko dzięki stałemu powtarzaniu tego procesu i wprowadzaniu ciągłych usprawnień możemy skutecznie rozwijać naszą firmę.

Raportowanie kluczowych metryk Kokpity managerskie narzędzia, które na jednym ekranie prezentują Kluczowe Wskaźniki Wydajności. Dzięki temu, że są automatyczne generowane oszczędzamy czas, który analityk może poświęcić na analizę. Poszczególni udziałowcy procesu widzą jak zmieniają się metryki i na tej podstawie zgłaszają do analityka potrzebę szczegółowej analizy pod kątem danej zmiany. Dzięki temu analityk ma więcej czasu i może lepiej przyjrzeć się badanemu zjawisku, przez co wnioski płynące z takich analiz są z pewnością lepsze. KPI nie są raz na zawsze: po jakimś czasie wypalają się (chociażby w przypadku, gdy uda nam się osiągnąć założony cel) i należy je aktualizować.

Zbuduj przewagę swojej firmy dzięki danym — zadbaj nie tylko o narzędzia analityczne, ale także o odpowiednie procesy i ludzi w ramach kompleksowego wdrożenia analityki internetowej.

Jeszcze więcej z analityki: zwiększanie ROI z działań marketingowych

Prezentacja: Jak ocenić i poprawić zaangażowanie?

Dowiedz się w jaki sposób rzetelnie mierzyć zaangażowanie użytkowników w czytanie Twoich treści i jak wykorzystać gromadzone dane do poprawy zaangażowania na Twoim blogu bądź w serwisie contentowym.

Zobacz prezentację

Mierzenie efektywności źródeł ruchu i jej optymalizacja  Zastanawiające jest to, dlaczego wiele organizacji przeznaczając niebotyczne środki na pozyskiwanie ruchu, nie decyduje się wydać nawet ułamka tych kwot na optymalizację i analizowanie swoich działań. Dzięki odpowiedniemu procesowi mierzenia efektywności źródeł ruchu i ich optymalizacji możesz otrzymać maksymalny zwrot z inwestycji w poszczególne kanały marketingowe. Inwestujesz w te kanały, które przynoszą największy zysk i zwiększasz efektywność prowadzonych kampanii marketingowych, na przykład poprzez odkrywanie potencjału źródeł ruchu, które rozpoczynają ścieżkę zakupową użytkownika.

Proces optymalizacji media mix Wciąż wiele firm hołduje słowom Johna Wanamakera, który stwierdził, że zdaje sobie sprawę z tego, że połowa jego budżetu marketingowego jest stracona – i nie wie tylko która. Przy dzisiejszych możliwościach analizy takie podejście jest całkowitym marnotrawieniem potencjału. Dlatego też powinniśmy zaprojektować procesy, które pozwolą nam na analizę środków przeznaczanych na działania marketingowe a tym samym – pozwolą efektywnie je wykorzystywać.

Optymalizacja marketingu mix to proces, który pozwoli trafnie podejmować decyzje dotyczące lokowania środków na poszczególne kanały marketingowe. Proces powinien obejmować analizę raportów ścieżek wielokanałowych oraz eksperymenty z różnymi modelami atrybucji, które pozwoli nam mierzyć efektywność poszczególnych kanałów na ścieżce zakupowej, a później – umożliwiać ich optymalizację. I tylko na tej podstawie – a nie bazując na przeczuciach – powinniśmy decydować o przesuwaniu, zwiększaniu lub zmniejszaniu budżetów marketingowych na poszczególne kanały

Odpowiednio zaprojektowany, ciągły proces, łączący 3 najważniejsze filary analityki internetowej pozwoli Ci uzyskać ponadprzeciętne rezultaty i w pełni wykorzystać potencjał analityki internetowej w Twojej organizacji.

x

Pobierz najnowsze case study

Przeczytaj jak podnieśliśmy współczynnik konwersji w Reserved z pominięciem działu IT.

Pobierz case study